Görme Engelliler

GAMP OKULU HİZMET STANDARTLARI

GAMP OKULU HİZMET STANDARTLARI

GAMP İLKÖĞRETİM OKULU KAMU HİZMETLERİ SUNUMU STANDARTLARI

SIRA NO

HİZMET ADI

İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

Kayıt Kabul

1.T.C. Kimlik numarası
2.Şehit ve Gazi çocukları ileözel eğitime ihtiyacı olan çocuklar durumlarını gösterir belge
3-İkametgâh Belgesi
4- Nüfus Fotokopisi
5-

10 Dakika

2

Nakil ve Geçişler İlköğretim Okulları

1.TC Kimlik numarası
2.Veli Dilekçesi
3. Şehit ve muharip gazi çocukları ile özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar için durumlarını gösteren belge
4. Bilgi Formu (Okuldan Alınacak)
5-Nüfus Fotokopisi

10 Dakika

3

Kayıt Kabul (Denklik ile Kayıt)

1. TC Kimlik numarası
2. Denklik Belgesi

10 Dakika

4

Öğrenci Belgesi

1-Sözlü başvuru veya dilekçe

5 Dakika

5

Öğrenim Belgesi

1-Dilekçe
2- Nüfus Fotokopisi

5 Dakika

6

6.7. ve 8. Sınıflar SBS İşlemleri

1-Veli imzalı sınav başvuru belgesi (elektronik başvuru)
2-Tercih Yükseltme İşlemi yapmak isteyen öğrenci velilerinin dilekçeleri

10 Dakika

7

Merkezi Sistemle Yapılan Sınavlar (PYBS)

1-Öğrenci ailesinin maddi durumu gösterir beyanname
2-Kontenjandan başvuracak öğrenciler için; öğretmen çocuğu, 2828 ile 5395 sayılı kanunun kapsamına giren çocuk ve ailesinin oturduğu yerde ilköğretim okulu (taşımalı eğitim kapsamında olanlar dahil) bulunmayan çocuk olduklarına dair belgeler
3-Banka dekontu
4-Eşi çalışıyorsa, 12 aylık gelir toplamını içeren belge
5-Yıllık veli ve eşinin gelir toplamı
6-Nüfus Kayıt Örneği
7-Ücretli ve maaşlı ise 12 aylık toplam içeren bordro
8-Serbest meslek sahipleri kurumlarından alacakları önceki yıllara ait toplam matrah

30 Dakika

 

8

 

Diploma Örneği ve Tasdikname Belgesi

 

1-Dilekçe
2-Nüfus fotokopisi

 

30 Dakika

9

Sınıf Yükseltme

1-Veli dilekçesi
2-İlköğretimde, yeni öğretim yılının başladığı ilk bir ay içerisinde, 1-5´ inci sınıflara devam eden öğrencilerden beden ve zihince gelişmiş olup bilgi ve beceri bakımından sınıf düzeyinin üstünde olanlar için sınıf/şube Rehber öğretmeninin ve varsa okul rehber öğretmeninin yazılı önerileri

1 Hafta

10

Veli Tarafından Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu Kararına İtiraz Etme

1-Veli itiraz dilekçesi

5 Gün

11

Kayıt Kabul
Yabancı Uyruklu Öğrenci Kayıtları

1-Denklik belgesi
2- Öğrencinin Türkiye´de öğrenim görebileceğine dair Emniyet Genel Müdürlüğü´nden alınacak en az bir yıllık oturum belgesi

30 Dakika

12

Anasınıfı Öğrenci Kayıtları

1-T.C. Kimlik No
2-Aday kayıt Formu
3-Öğrenci Bilgi Formu
4-Okul-Veli Sözleşmesi
5-Aşı Kartı
6-4 Adet Fotoğraf

7-Banka dekontu

10 Dakika

13

SBS Öğrenci Başvurusu

1 e- okul kontrol

10 Dakika

14

Yurtdışından Öğrenci Nakli Denklik İle Kayıt

1-Onaylı denklik belgeleri ( Konsolosluk veya MEB onaylı)

2.İkametgah belgesi

3. Dilekçe

30 Dakika

15

Sınavlara Hazırlık ve Yetiştirme Kursları

1-Dilekçe

10 Dakika

16

Öğrenci İzin İsteme

1-Velisinin sözlü talebi veya Dilekçe

5 Dakika

17

Sınav Tarihlerinin Bildirilmesi

1-Sözlü Başvuru veya dilekçe

5 Dakika

18

Sosyal ve Kültürel Etkinlik Çalışmaları

1-Dilekçe

5 Dakika

 

 

 

 

PERSONEL İÇİN

19

Çocuk Yardımından Faydalanma

1-Onaylı nüfus örneği
2-Bakmakla yükümlü olduğuna dair beyanname
3-Form (bölümlerini okul idaresi dolduracaktır)

10 Dakika

20

Doğum Yardımı Başvurusu

1-Çocuk doğum raporu
2-Dilekçe
3-Eşi devlet memuru olanlar İçin bu yardımı almadığını gösterir iş yerinden alınacak belge

10 Dakika

21

Hastalık Raporlarının İzne Çevrilmesi

1-Dilekçe (Okuldan alınacak)
2-Rapor

10 Dakika

22

Mazeret İzni

Matbusu okuldan alınacak

10 Dakika

23

Ücretsiz İzin İsteme

1-Dilekçe
2-Mazeretini gösterir belge

10 Dakika

24

Öğretmenlerin Özür Grubuna ve İsteğe Bağlı Yer Değiştirmeleri

1-Elektronik Başvuru
2-Kararname
3-Yer değiştirme suretiyle atamalarda maaş nakil belgesi

30 Dakika

25

Hizmet Cetveli

Sözlü Başvuru

10 Dakika

26

Görev Yeri Belgesi

Sözlü Başvuru

10 Dakika

27

Anadolu, Öğretmen ve Fen Liselerin Merkezi Öğretmen Seçim Sınavına Başvurular

Elektronik Başvuru

10 Dakika

28

Hizmet içi Eğitim Başvuruları

Elektronik Başvuru

10 Dakika

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıda tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri

İkinci Müracaat Yeri

İsim: Ufuk AYDIN
Unvan: Okul Müdürü
Adres: GAMP İlköğretim Okulu
Tel: 04742127158
Faks:
E-Posta: 574720@meb.k12.trBu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

İsim : Fevzi BUDAK
Unvan : Kars İl Milli Eğitim Müdürü
Adres : İl Milli Eğitim Müdürlüğü KARS

Tel : 0 474 2237712 Faks : 0 474 2128229

E-Posa karsmeb@gov.tr